هنگام نوشیدن آب، به جای بطری، از شیر آب استفاده کنید!!


تحقیقات جدید نشان میدهد آب بطری بیشتر از آب شیر باکتری دارد. حتی در بعضی از موارد میزان باکتری آب بطری تا 100 برابر حد مجاز است. یک تیم از دانشمندان با انجام تحقیقاتی متوجه شدند 70 درصد از برندهای آب بطری در مغازهها دارای مقادیر بالای باکتری هستند.
این تیم تحقیقاتی از آزمایشگاههای Crest در کانادا متوجه شدند که آب شیر به مراتب کمتر باکتری در خود دارد.
دکتر سونیش آزام از آزمایشگاههای crest در این باره گفت: آب بطریها به آن اندازه که ما فکر میکنیم خالص نیستند. تعداد باکتریهای در بعضی از بطریها حتی از صد برابر میزان مجاز نیز بالاتر است.
دکتر ازم معتقد است باید کنترلهای بیشتری در مورد ساخت بطریهای آب در کارخانهها انجام شود. البته ما انتظار نداریم که هیچ میکروارگانسمی در آب بطری نباشد، اما تحقیقات ما نشان میدهد تعداد باکتریهای موجود در این بطریها 100 برابر حد مجاز است.
دکتر ازم معتقد است اگر شما به آب شیر با کیفیت خوب دسترسی دارید، هیچ نیازی نیست که آب بطری بنوشید. در کمال تعجب بسیاری از مصرف کنندگان تصور میکنند چون بابت آب بطری پول پرداخت میکنند، آن ها خالصتر و مطمئنتر نسبت به آب شیر هستند.
البته دکتر ازم در این باره گفت: باکتریهایی که در آب بطری هستند معمولا منجر به بروز بیماری نمیشوند. اما مقادیر بسیار بالای باکتری در این بطریها میتواند برای افرادی مانند زنان باردار، نوزادان و سالمندان خطرناک باشد.
علاوه بر این پلاستیک به کار رفته در ساخت این بطریها هزینههای سنگینی برای محیط زیست به همراه دارد. بنابراین کارشناسان معتقدند مردم تا حد ممکن باید از آب شیر استفاده کنند.
اما اگر زمانی شما تشنه شدید و دسترسی به شیر آب نداشتید خرید آب بطری ارزش بهایی که میپردازید را دارد.