X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

این تصویر آنچه که در ماورای زمین به چشم تجهیزات حساس به نور پلانک مرئی دیده می شوند را به تصویر کشیده است.


تلسکوپ پلانک آژانس فضایی اروپا که سال گذشته توسط آژانس فضایی اروپا به فضا فرستاده شده است اولین تصویر کامل از جهان را منتشر کرد.

به گزارش مهر، پلانک برای کشف منشاء جهان هستی به فاصله ای یک میلیون مایلی فرستاده شده و ماموریت آن بررسی سن، محتوی و روند تکاملی جهان هستی به واسطه مطالعه بر روی بقایای به جا مانده از انفجار بزرگ است.

در ماه سپتامبر سال گذشته اولین تصاویر از این تلسکوپ به زمین ارسال شد که در آن نواری از نورهای قدیمی و کهن در میان آسمان به ثبت رسیده بود؛ اکنون پلانک تصویری کامل از آسمان را ثبت کرده است.